Missió

Representar el sector carni de tot el territori nacional, treballant per la promoció i defensa dels interessos empresarials, en general, i associats, en particular. A més, influir i defensar el consens entre el conjunt d’institucions i agents socials en favor de la generació de riquesa, treball i productes que millorin el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans d’acord amb els principis de promoció d’una alimentació saludable i del desenvolupament sostenible.

Visió

Ser el referent de la indústria càrnia com a líder social en favor del progrés de la societat, contribuint a la millora de l’entorn econòmic i social. Prestigiar la tasca de l’empresa càrnia, promovent un entorn favorable per a l’activitat productiva i reforçant la seva influència social i el diàleg amb els representants de les administracions públiques i institucions.

Objectius

1. Representació i cooperació amb agents:

Representació del sector de la indústria càrnia davant el Govern, l’administració i tot tipus d’organitzacions i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres en defensa dels interessos del sector.
Cooperar amb les autoritats en la preparació i posterior desenvolupament de lleis i normes justes i eficaces.

2. Competitivitat, expansió i internacionalització:

Promoure la competitivitat i innovació per a l’expansió del sector carni a nivell nacional i internacional. Fomentar el comerç i l’exportació de productes carnis i l’accés de les empreses a mercats globals tot ajudant a les empreses a la seva adaptació efectiva a les lleis i normes.

3. Inversions:

Atraure inversions per al sector carni així com la promoció d’ajudes i subvencions de la Unió Europea, nacionals i regionals.

4. Creació de treball:

Estimular la creació de treball directe, indirecte i de qualitat.

5. Millorar la imatge pública:

Potenciar la millora de la percepció pública i del coneixement de la indústria càrnia.