LA FECIC

La Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), amb oficines a Barcelona, es va crear l'any 1978, i és l'organització empresarial que representa i defensa els interessos de les empreses del sector carni a nivell nacional.

La FECIC és el resultat de la unió de diferents associacions empresarials, que es dediquen tant al sacrifici d'animals de les espècies bovina, porcina, caprina i equina, com a l'especejament de les seves carns i a la transformació d'aquestes en productes carnis elaborats.

Entre les funcions de FECIC, cal destacar la defensa i representació d'aquesta activitat empresarial i de les seves empreses afiliades davant les diferents administracions, mentre que entre les seves activitats destaca la informació i els serveis que ofereix a les empreses càrnies.

NOTÍCIES DESTACADES

FECIC reuneix més de 50 empreses associades en una jornada amb el grup de tècnics de la federació
El passat 18 de maig va tenir lloc una nova reunió del grup de tècnics de FECIC, una jornada que va permetre posar en valor i respondre a aquelles qüestions que més preocupen el sector en matèria de seguretat i qualitat alimentària.
Assemblea General de FECIC 2023
Dimecres passat, dia 10 de maig, va tenir lloc l'Assemblea General de FECIC 2023, on es va exposar la memòria d'activitats i balanç econòmic de 2022 de la federació.
Reunió amb el Grup de Treball de la Proteïna Alternativa (maig 2023)
El passat 3 de maig a la FECIC vam celebrar la reunió mensual del grup de treball de la Proteïna Alternativa de la federació, on vam fer una anàlisi de la situació de mercat actual i futura d'aquesta tipologia de productes.
FECIC celebra amb Nortegas una jornada per a posar en valor la importància del biometà en la indústria càrnia
El passat 20 d'abril va tenir lloc una jornada organitzada per FECIC, en col·laboració amb Nortegas, sobre l'aprofitament del biogàs, a partir de la producció de biometà, que substituirà el gas natural fòssil.

ÀREES D'ACTUACIÓ