Notícies FECIC

FECIC i Cuatrecasas organitzen la 1a Sessió AILECC Monogràfica sobre “COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ: CONCEPTE, LÍMITS I PROBLEMÀTIQUES PRÀCTIQUES”

22.11.2022 Tweet

El passat dia 22 de novembre de 2022 es va celebrar, de forma telemàtica, la primera jornada de l’Agrupació d’innovació de les empreses càrnies de Catalunya (AILECC). En un context econòmic i social marcat per una inflació disparada, es va optar per tractar de manera monogràfica algunes de les eines a disposició de les empreses del sector per fer-hi front en l’àmbit de les relacions laborals en particular. En aquest sentit, va ser una sessió on es va tractar amb profunditat la institució jurídica de la compensació i absorció, així com es van compartir i plantejar diverses possibles interpretacions de l’Annex 16 del Conveni estatal del sector d’indústries càrnies, en el qual es regulen tant els increments com les actualitzacions salarials.

La jornada va començar amb la benvinguda d'Ignasi Pons, Adjunt a Direcció de FECIC, i va comptar amb la participació, en primer lloc, de Manuel Luque Parra, Conseller acadèmic de Cuatrecasas i Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social, que va exposar de manera sintètica el contingut de la regulació legal de la compensació i absorció, entrellaçant-ho amb la recent interpretació del Tribunal Suprem en aquesta matèria. A continuació, es va centrar a analitzar la regulació de la compensació i absorció prevista al vigent Conveni estatal del sector d'indústries càrnies, posant èmfasi tant en l'ampli joc que es dona a la institució com en la particularitat, en aquest àmbit, del complement d'antiguitat previst a l'article 59 de l'esmentat conveni.

Tot seguit, i des d'un vessant més pràctica, es van plantejar diferents exemples de com aplicar la institució jurídica de la compensació i absorció i les diferents alternatives al respecte, cosa que va permetre als assistents compartir diferents experiències i dubtes que podia generar la utilització d'aquesta eina per part de les empreses.

Posteriorment, Elisabet Calzada, Directora de AILECC i sòcia de Cuatrecasas, va plantejar les diferents interpretacions que es podrien plantejar de l'Annex 16 del Conveni estatal del sector d'indústries càrnies sobre increments salarials, així com l'oportunitat de plantejar-les en el si del sector, a fi i efecte de poder trobar espais d'acord i consens en les taules de negociació.