Notícies FECIC

Reunió grup escorxadors de FECIC

19.05.2022 Tweet

El passat dia 19 de maig es va mantenir una reunió amb el grup d’escorxadors de FECIC on es van tractar diferents temàtiques que afecten el sector. De les qüestions que es van tractar cal ressaltar el següents aspectes:

  • Benestar Animal: on es va exposar la situació i les novetats d’aplicació dels PNT dels animals no aptes durant el transport, la situació del PNT del sacrifici ritual i aspectes relacionats amb la formació. Pel cas dels escorxadors de porcí es va exposar el procediment de caudofagia que es comprova a escorxador.
 
  • Classificació de canals: es va repassar l’estat dels controls duts a terme per l’administració i es comenten les no conformitats detectades.
 
  • Llei de la cadena alimentària: el departament va fer un repàs dels objectius d’aquesta llei, fent referència a les obligacions per part de les empreses i comentant quines són les sancions pels incompliments. Es diu que el dia 8 de juny el Departament farà una jornada monogràfica sobre aquesta qüestió.
 
  • Pesta Porcina Africana (PPA): es va dur a terme una anàlisi de la situació actual de la PPA, i es recorda la importància de la Bioseguretat.
 
  • Des de FECIC es van recordar els programes que s’estan duent a terme com són el programa d’Autocontrol, el programa PACIC i el programa PAED.