Notícies FECIC

Reunió Grup Tècnics Indústries

17.05.2022 Tweet

El passat dia 17 de maig es va mantenir una reunió amb el grup de tècnics d'Indústries de FECIC on es van tractar diferents temàtiques que afecten el sector. De les qüestions que es van tractar cal ressaltar els següents aspectes:

NITRITS/NITRATS

Ara mateix està en revisió el tema dels nitrats i nitrits, on a partir d'opinions d'EFSA del 2017, es va posar de manifests que se superaven els límits de l'IDA (Ingesta Diària) en determinats sectors de la població (nens i grans consumidors). La Comissió és coneixedora de la importància d'aquests additius sobre la seguretat alimentària i creuen que hi ha capacitat per reduir-ne les dosis. En els estudis de la Comissió 2013-2016 es veia que hi havia possibilitat de disminuir les quantitats actuals utilitzades. Es va posar de manifest per part de FECIC que, gràcies a les accions de Reformulació dutes a terme per les empreses sota el paraigua del Pla de reformulació de l'AESAN, s'ha reduït el contingut de sal en els productes i, per tant, s'ha disminuït un ingredient que té una funció de protecció dels productes.

EXTRACTES VEGETALS

No hi ha novetats respecte a la situació anterior. L'ús d'extractes vegetals que contenen nitrats/nitrats i que tinguin, doncs, una funció tecnològica sobre el producte, es consideren additius i haurien d'estar autoritzats segons la legislació d'additius i complir amb les especificacions.

AROMA DE FUM

La sol·licitud de renovacions s'ha de fer 18 mesos abans que acabi l'autorització de 10 anys. EFSA va treure una guia sobre criteris d'autorització dels aromes de fum, on era necessari presentar estudis complexos. També es permetria que les sol·licituds es presentin sense estar completades (sense els estudis, ja que aquests es podran afegir a la sol·licitud en els següents mesos).