Pla de Promoció Internacional

En col·laboració amb altres Organismes de promoció, FECIC organitza accions de promoció sectorial com Fórums, conferències, missions directes, missions inverses i participacions agrupades en fires. Així mateix, en els Grups de treball internacional es decideixen aquelles accions específiques en mercats estratègics.