Estructura organitzativa

Estatuts


Els estatuts de FECIC estan dividits en cinc capítols diferents i contenen 48 articles.

Òrgans de govern


La relació de càrrecs del Comitè Executiu de FECIC és la següent:

Estructura executiva


FECIC s'organitza en diferents àrees de treball, que depenen de la secretaria general. Aquestes àrees són: Comunicació, Economia i sostenibilitat, Tècnica, Formació i Internacional.