El sector en xifres

Dades generals

La industria càrnia és el quart sector industrial. Representa una xifra de negoci de més 27.000 milions d'euros, més del 22% de tot el sector alimentari espanyol, la qual cosa es tradueix en el 2,4% del PIB total espanyol.

L'ocupació sectorial directa de les indústries càrnies, que és d'uns 100.000 treballadors, representa el 24% de l'ocupació total de la indústria alimentària espanyola.

Dades de producció 2020

Exportacions carn de porcí, despulles i greixos 2020

Exportacions d'elaborats carnis 2020

Exportacions carn de vacum 2020

Exportacions carn d'oví 2020