El sector en xifres

Dades generals


La indústria càrnia va tancar 2021 com a líder del sector d'alimentació i begudes espanyol amb un volum de negoci de 31.727 milions d'euros, la qual cosa equival al 2,55% del PIB total, el 17,22% del PIB de la branca industrial i el 4,66% de la facturació total de tota la indústria espanyola.

Al 2020, aproximadament 111.000 persones treballaven en la indústria càrnia a Espanya.

Dades de producció 2021

Exportacions carn de porcí, despulles i greixos 2021

Exportacions d'elaborats carnis 2021

Exportacions carn de vacum 2021