Àrea Economia i Sostenibilitat


  • Informació sobre normes i reglamentacions de caràcter mediambiental, eco-gestió, estalvi i eficiència energètica.
  • Accés a recursos financers.
  • Comunicació de canvis en matèria fiscal i de tributació específica del sector carni.
  • Grups de treball sectorials.