Àrea Internacional

A la FECIC tenim projecció internacional, i sabem que l'obertura a nous mercats és una gran oportunitat de negoci per fer créixer al sector. D'aquesta manera, al Departament Internacional fem que els nostres socis puguin gaudir d'informació actualitzada i canvis legislatius en matèria d'importacions i exportacions de països tercers i membres de la Unió Europea, entre d'altres:

  • Representació sectorial davant les Administracions: reunions amb l’Administració local i estatal, resolució de conflictes, intermediació, assistència als Grups Carnis Sectorials dels Ministeris, defensa i representació del interessos de les empreses associades en matèria d’exportacions.

  • Assessorament en Comerç Exterior per a empreses associades. Visita a planta i assessorament in situ, entrega de documentació i estudis previs en funció del producte i interessos de cada empresa.

  • Servei de consultes d’exportació: Com a intermediaris amb l’Administració, la FECIC té habilitat un servei permanent de consultes sobre l’exportació per països, certificats a l’exportació, requisits sanitaris, sistema aranzelari, disposicions generals i condicions a l’exportació segons producte i mercat. Resolució d’incidències.

  • Comunicat Internacional setmanal del sector, amb el recull de notícies per temàtiques, convocatòries, normativa, actualització d’obertura de mercats, activitats de promoció internacional i altres. 

  • Grups de Treball Internacional (GTI): per a productes carnis elaborats i per a carns porcines.

  • Pla de Promoció Internacional: accions de promoció sectorial com Forums, conferències, missions directes, missions inverses i participacions agrupades a fires.

  • Projectes específics a països tercers: projectes col·lectius a mercats estratègics per a la millor competitiva del sector carni d'Espanya. Projectes comercials, d’inversió, de màrqueting i de preparació tècnicosanitaria per al posicionament d’empreses associades a països tercers estratègics.  

  • Jornades i formació en exportacions: jornada internacional anual, cursos de formació, seminaris especialitzats.