Àrea Internacional

  • Representació sectorial davant les Administracions: reunions amb l’Administració local i estatal, resolució de conflictes, intermediació, assistència als Grups Carnis Sectorials dels Ministeris, defensa i representació del interessos de les empreses associades en matèria d’exportacions.
  • Assessorament en Comerç Exterior per a empreses associades. Visita a planta i assessorament in situ, entrega de documentació i estudis previs en funció del producte i interessos de cada empresa.
  • Servei de consultes d’exportació: Com a intermediaris amb l’Administració, la FECIC té habilitat un servei permanent de consultes sobre l’exportació per països, certificats a l’exportació, requisits sanitaris, sistema aranzelari, disposicions generals i condicions a l’exportació segons producte i mercat. Resolució d’incidències.
  • Comunicat Internacional setmanal del sector, amb el recull de notícies per temàtiques, convocatòries, normativa, actualització d’obertura de mercats, activitats de promoció internacional i altres. 
  • Grups de Treball Internacional (GTI): per a productes carnis elaborats i per a carns porcines.
  • Pla de Promoció Internacional: accions de promoció sectorial com Forums, conferències, missions directes, missions inverses i participacions agrupades a fires.
  • Projectes específics a països tercers: projectes col·lectius a mercats estratègics per a la millor competitiva del sector carni d'Espanya. Projectes comercials, d’inversió, de màrqueting i de preparació tècnicosanitaria per al posicionament d’empreses associades a països tercers estratègics.  
  • Jornades i formació en exportacions: jornada internacional anual, cursos de formació, seminaris especialitzats.
  • Observatori Internacional del Sector Carni.
  • Plataforma The Meat Solution.