Àrea Internacional


A la FECIC tenim projecció internacional, i sabem que l'obertura a nous mercats és una gran oportunitat de negoci per a fer créixer al sector. D'aquesta manera, en el Departament Internacional fem que els nostres socis puguin gaudir d'informació actualitzada i canvis legislatius en matèria d'importacions i exportacions a països tercers i membres de la Unió Europea, entre altres:

  • Representació sectorial davant les Administracions: reunions amb l'Administració local i estatal, defensa i representació dels interessos de les empreses associades.

  • Comunicat Internacional setmanal del sector carni amb la compilació de notícies per temàtiques, convocatòries, normatives, etc.

 

  • Grups de Treball Internacional (GTI): per a productes carnis elaborats i per a carns porcines.

 

  • Jornades i formació en exportacions: jornada internacional anual, cursos de formació i seminaris especialitzats.

 

  • Pla de Promoció Internacional: accions de promoció sectorial com a fòrums, conferències, missions directes, missions inverses i participacions.

 

  • Assessorament en Comerç Exterior per a empreses associades. Visita a planta i assessorament in situ, lliurament de documentació i estudis previs en funció del producte i interessos de cada empresa.

 

  • Servei de consultes d'exportació: com a intermediaris amb l'Administració, FECIC té habilitat un servei permanent de consultes sobre l'exportació per països, certificats a l'exportació, requisits sanitaris, sistema aranzelari, disposicions generals i condicions a l'exportació segons producte i mercat, a més de resolució d'incidències.

 

  • Projectes específics en països tercers: projectes col·lectius a mercats estratègics per a la millor competitivitat del sector carni d'Espanya. Projectes comercials, d'inversió, de màrqueting i de preparació tècnic-sanitària per al posicionament d'empreses associades a països tercers estratègics.