Àrea Laboral i de Formació

A la FECIC som coneixedors de la importància d'una bona relació amb les empreses associades. Per aquest motiu, disposem del Departament de Recursos Humans dedicat a resoldre tots aquells dubtes i consultes que els socis puguin tenir sobre el sector carni i de la agroalimentació, oferint diverses ofertes de cursos i formació per a empreses i particulars sobre diferents àmbits i matèries, i amb colaboració amb la Fundació Privada d'Indústries de la Carn (FIC):

  • Codi de bones pràctiques: des de FECIC impulsem la formalització d'aquest codi que adequa al màxim l'actuació de l'empresa als actuals requeriments legals i jurisprudencials per a intentar evitar les conseqüències d'ús erroni d'aquesta figura legal.

  • Resolució de consultes i formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

  • Àmplia oferta de cursos i serveis formatius impartits per un equip docent amb experiència en totes les àrees tècniques sectorials. Elaboració de cursos a mesura.