Formació Professional Dual (KREAS)

FECIC, de la mà de la Universitat de Vic, va impulsar la creació d'aquesta entitat sense ànim de lucre per generar talent mitjançant una oferta de formació professionalitzadora de qualitat i rellevant per a la indústria agroalimentària.

El factor diferencial de Kreas és la seva aposta per la Formació professional dual, format en el qual s'imparteixen tots els cursos que ofereix:

  • Certificat de professionalitat
Els certificats de professionalitat són les titulacions de futur en tot Europa. Aquesta titulació permet obtenir una major competitivitat, ocupació i facilita la mobilitat a Espanya i a Europa.

  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària
El CFGS té una durada de dos anys lectius, amb 2.000 hores de formació que s'imparteixen en modalitat dual.