Proteïnes Alternatives

Conscients d'aquesta nova realitat, FECIC va constituir un nou grup de treball amb les empreses que elaboren productes de proteïnes alternatives, avalat pel Comitè Executiu de FECIC, el qual té com a finalitat compartir i treballar les necessitats de les empreses:

  • Presentació de dades actuals del nou panorama social de les proteïnes alternatives, tant a nivell nacional com mundial.

  • Informació sobre les sortides de mercat que tenen aquests productes.

  • Donar suport a les empreses dins el marc regulador sobre l'evolució d'aquesta tipologia de productes elaborats amb proteïnes vegetals.

  • Donar suport a les empreses en la tramitació d'exportacions i obertura de mercats.

Finalment, a la FECIC volem rebre els inputs de les empreses per a impulsar i crear una marca de qualitat i elaborar un plec de condicions que serveixi de base a la distribució.