Proteïnes Alternatives


Conscients de les noves tendències de consum, FECIC va constituir un nou grup de treball amb les empreses que elaboren productes de proteïnes alternatives, el qual té com a finalitat compartir i treballar les necessitats de les empresa sobre aquests productes:

  • Enviament d'un comunicat mensual sobre les notícies més recents i rellevants sobre aquesta tipologia de productes.

  • Celebració de jornades presencials o telemàtiques anuals amb diferents organitzacions representatives del sector, per a la resolució de dubtes dels productes elaborats a través de proteïna vegetal.

  • Presentació de dades actuals del nou panorama social de les proteïnes alternatives, tant a nivell nacional com internacional.

  • Informació sobre les sortides de mercat que tenen aquests productes.

  • Suport a les empreses dins del marc regulador sobre l'evolució d'aquesta tipologia de productes elaborats amb proteïnes vegetals.

  • Suport i assessorament a les empreses en la tramitació d'exportacions i obertura de mercats.